Bakgrunnsbilde
Hallingdal ungdomsråd (HUR)

Hallingdal ungdomsråd


HUR ble etablert i 2008 og består av 2 representanter fra hver kommune. Rådet møtes fast en gang i måneden og behandler viktig saker relatert til ungdom i Hallingdal. Erlend Stegavik Rygg er leder for HUR. Ønsker du å ta opp noen saker eller komme i kontakt med HUR treffer du Erlend enkelt gjennom Facebook

Ønsker du å vite mer om hva HUR jobber med? Under finner du linker til møteinnkallinger og møteboker hvor du vil finne hva HUR jobber med. 
 
Les møteinnkallinger
Les møtebøkene

Her kan du lese litt om noen av sakene ungdomsrådet jobber med: 
- Skjenkekontroll. I september i år gjennomførte HUR legitimasjonskontroll ved salg av alkohol og tobakk i Hallingdal. I ettertid ble det sendt ut brev til alle kommunene våre med resultatet og en oppfordring til innskjerpning av kontrollen. 

- Bolyst for ungdom i Hallingdal. Ungdomsrådene samlet seg til felles konferanse i januar 2014. Her valgte ungdommene Bolyst som tema. Ungdomsrådet er aktive deltagere i prosjektet Hallingdal 2020 og er en viktig referansegruppe for arbeidet. 

- Aktivitetkalender for hele Hallingdal. Ungdommene våre sier de har to store utfordringer. Den ene er å få oversikt over alt som skjer av arrangement i regionen vår, den andre er å komme seg dit (se neste punkt). HUR har vært aktivt med i arbeidet med vår felles aktivitetskalender "Kva skjer" som ble lanser i juni 2014. 

- Transport i Hallingdal. Det skjer så mye spennende som ungdom ønsker å være med på, men ofte er det er det en stor utfordring og komme seg fra A til B og tilbake. HUR er aktive i denne saken og har kontakt med politikere både lokalt og sentralt. 

- Fjellklang er en konsertserie og scene for unge musikere i Hallingdal. Ungdomsrådet er aktive medspillere.

- Trafikksikkerhet. Filmen "Himmelen kan vente" oppforderer til bruk av bilbelte også i buss.