Bakgrunnsbilde
Hallingdal Fotballklubb

Hallingdal fotballklubb 
Hallingdal Fotballklubb ble stiftet i 1994. Målet var å bygge en fotballklubb, der hele Hallingdal var representert og med hensikt om raskt opprykk!

Klubbens utvikling og vekst har møtt medgang og motgang, men har vært svært positiv de siste årene. Ildsjeler har stått på hardt i flere år, noe som har gitt resultater.

A-lagene for herrer og kvinner spiller i 3. divisjon. Aldri har nivået vært høyere, aldri har klubben hatt et så voksende og yrende engasjement som nå. Både herrer og kvinner stiller med B-lag, samt et sterkt juniorlag på guttesiden.

HFK har tatt grep for at ungdom som vil satse på fotball, skal lykkes i Hallingdal! Etablering av et toppidrettstilbud ved Gol VGS og fotballakademi for de yngste talentene og mest treningsvillige er godt etablert. Vi har også flere A-lisensierte trenere fast tilknyttet klubben, blant annet er vår sportsansvarlig og hovedtrener «Jansen» UEFA A-trener. Dette gir gode resultater og er svært motiverende for spillerne.

Per dags dato har HFK 103 aktive medlemmer. I tillegg er ca. 120 unge gutter og jenter fra hele dalen organisert gjennom tilbud på akademiet. Alle dalens kommuner er godt representert. På IFO (idrettsfritidsordningen) går det i tillegg over 40 jenter og gutter fra 1-4 klasse.

HFK gjør en svært viktig jobb for barn, ungdom og voksne i Hallingdal. Hallingdal Fotballklubb har blitt en arena der alle kan finne sin plass uavhengig av alder, ambisjoner og nivå. I tillegg ser vi også at fotball har stor verdi i integreringsarbeidet. Sammen skapes det hver dag gode, sunne og aktive opplevelser i et positivt og trygt miljø. Regionen Hallingdal er stolte sponsorer av Hallingdal Fotballklubb.