Bakgrunnsbilde
Starte egen bedrift?

Hallingdal har i all tid vært preget av en sterk kremmerånd. Kanskje det nå er din tur til å starte for deg selv? 

Vi vil anbefale deg å kontakte Hallingdal Etablerersenter for veiledning og gode råd.  

Hallingdal Etablerersenter er kommunene i Hallingdal sitt felles etablerersenter. Du finner dem i Hallingdal Næringshage på Gol. Etablerersenteret gir uavhengig og gratis veiledning innen følgende kategorier:  

 •  råd og tips om nyetablering av egen forretningsvirksomhet
 •  råd om finansiering ved etablering
 •  råd om samarbeidspartnere for videreutvikling av egen forretningside
 •  hjelp til kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
 •  etablererkurs
 •  utarbeiding av forretningsplaner og budsjett
 •  kvalitetsvurdering av forretningsidé
 •  finansieringstips om tilskuddmuligheter, lån og krav til egenkapital
 •  offentlige lover og regler tiknyttet næringsvirksomhet
 •  generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal
 •  oppfølging av nystarta virksomheter
 •  samtale- og veiledningspartner
 •  koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse