Bakgrunnsbilde
Hallingambassadører

Hallingambassadører
Gjennom prosjektet Hallingdal 2020 etablerte Regionrådet for Hallingdal i 2013 ordningen Hallingambassadører. Hallingdal trenger ungdom og arbeidskraft og ungdom er i strategisk plan pekt ut som en satsning. Alle i Hallingdal er ambassadører for regionen vår. Samtidig ønsker Regionrådet å skape en større bevissthet og motivasjon for omdømmebygging og markedsføring av regionen vår og vil benytte ungdom som ambassadører. Prosjektet Hallingambassadører er et samarbeid mellom Hallingdal Kraftnett og Regionrådet for Hallingdal. 
 
Hallingambassadører  er ungdom fra Hallingdal som utmerker seg og skaper positiv oppmerksomhet om Hallingdal, også utenfor regionen. Ambassadøren skal være et godt forbilde for ungdom og være en stolt Halling. Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 15-25 år.

Andre pulje ble lansert 28. desember 2017. 
Hallingambassadører 2018-2019
Hallingmabassadører 2018-2019: Mikkel Brusletto Kaupang, Eirik Fuglesteg Luksengard, Åsne Børtnes, Tomas Markegård, Silje Risdal Liahagen, Emil Intelhus Brøto, Nina Helen Aas Røkkum, Filip Fjeld Andersen, Trym Halbjørhus, Sondre Juven, Selma Li og Monika Engeseth.
 
Første gruppen med Hallingambassadører hadde kontrakt i 2 år fra 2013 - 2015.
Hallingambassadører 2013-2015
Hallingambassadører 2013 - 2015 var bakerst fra venstre: Øystein Bråten, Malin Celine Strandberg, Ingebjør Sørbøen, Maria Tviberg, Vetle Sjåstad Christiansen, Pål Golberg og  Henrik Fagerli Rukke. Foran fra venstre: Gjermund Bråten, Stian Kleivdal, Tiril Sjåstad Christiansen, Kjersti Dalseide og Daniel Paulsen. Mats Bjerknes var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Har du tips om hvem vi bør vurdere i neste runde? Send gjerne ditt forslag med en kort begrunnelse til prosjektleder Ulrikke Ytteborg.