Bakgrunnsbilde
Hallingdalskonferansen

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter i Hallingdal. Hvert år inviterer vi aktuelle foredragsholdere og interessante mennesker for å gi deg påfyll og inspirasjon i hverdagen til beste for din bedrift/virksomhet. Hallingdals konferansen ble første gang arrangert i 2014 og har blitt en viktig møteplass for næringsliv og det offentlige Hallingdal. 

Hallingdalskonferansen blir i utgangspunktet arrangert på Pers hotell på Gol. Konferansen er et initiativ fra næringsforeningen vår Hallingexpo og blir arrangert sammen med mange gode samarbeidspartnere.
Disse er: Azets, E-co, NHO Buskerud, Hallingdal kraftnett, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, Gjensidige Hallingdal, BDO, Skue Sparebank, Regionrådet for Hallingdal og Hallingexpo. 


For mer informasjon om Hallingdalskonferansen se www.hallingdalskonferansen.no