Bakgrunnsbilde
Hallingdalskonferansen

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter i Hallingdal. Hvert år inviterer vi aktuelle foredragsholdere og interessante mennesker for å gi deg påfyll og inspirasjon i hverdagen til beste for din bedrift/virksomhet. Hallingdals konferansen ble første gang arrangert i 2014 og har blitt en viktig møteplass for næringsliv og det offentlige Hallingdal. 

Konferansen er et initiativ fra næringsforeningen vår Hallingexpo og blir arrangert sammen med mange gode samarbeidspartnere.
Disse er: Azets, E-co, NHO Buskerud, Hallingdal kraftnett, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres, Gjensidige Hallingdal, BDO, Skue Sparebank, Regionrådet for Hallingdal og Hallingexpo. 

Hallingdalskonferansen 2020 ble avholdt på Vestlia Resort.