Bakgrunnsbilde

Er du på ferie i Hallingdal i sommar la oss høyre korleis du har hatt det.

Bilde Halling.no

Er du på ferie i Hallingdal i sommar la oss høyre korleis du har hatt det.

For english, please see text below. 
Kjære gjest i Ål, Gol, Nesbyen og Hemsedal.
Destinasjonane er under arbeid med å oppnå merket for berekraftig reisemål. Det vil si at me jobbar med berekraftig utvikling i reiselivet. No gjennomfører me ei undersøking for å høyre kva dykk som gjest i ein av desse kommunane tenkjer om reiselivsutviklinga.
Berekraftig reiseliv inneberer å ivareta behova til både dei besøkande, reiselivsnærina og lokalsamfunnet i forhold til natur, kultur og miljø, sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit.
Me set stor pris på innspel og meiningar frå deg som gjest og håpar du kan bruke nokon få minutt på å svara uss.
Lenke til undersøkinga for:
Ål 
Gol
Nesbyen
Hemsedal

Spørsmål til undersøkinga kan sendast til:
Prosjektleiar Linda Dalene Bjerke, e-post: linda@hallingdal.no

The destinastions in Hallingdal is in the process of qualifying for the label "Sustainable Destination" and we are concerned about taking care of the nature, the environment, cultural heritage, our inhabitants as well as our guests. Feedback from you as a visitor helps us in developing Hallingdal to an even better and more sustainable place to visit. With this survey, we ask for your input. Thank you for your contribution!

Link to the survey for the destination you are visiting
Ål 
Gol
Nesbyen
Hemsedal

If you have questions about the survey, please send an e-mail to linda@hallingdal.no